Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Cách vào FACEBOOK - BẢO ĐẢM: UP ĐƯỢC ẢNH, VÀO ĐƯỢC APP, VÀ TỐC ĐỘ VI VU ^^

Em vừa tìm được 1 host có thể vào facebook dễ dàng và up được ảnh, chat, vào được app.
Chắc đổi file host (vào C:\Windows\System32\drivers\etc) + DNS google - mấy bác biết hết rồi em ko nói lại nhé.


Đây là Code host:

Code:
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG