Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Cách vào Facebook mới nhất, nhanh và đầy đủ nhất (03/2012)

Nay mình giới thiệu một cách đơn giản bằng việc kết hợp cấu hình DNS và chỉnh sửa file Hosts sẽ giúp bạn truy cập Facebook đạt tốc độ mạng 100% mà không ảnh hưởng gì đến tốc độ mạng cũng như tốc độ truy cập các website khác.
Bước 1: Cấu hình DNS
* Cấu hình DNS cho Windows 7: Click vào icon Network Internet Access dưới thanh taskbar - Open Network and Sharing Center >> Local Area Network - Properties - chọn Internet Protocol version 4 - Propeties - chọn Use the following DNS server addresses: gõ vào khung Preferred DNS Server và Alternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 - Nhấn OK
* Cấu hình DNS cho Windows XP: Start - Control Panel - Network Connection - Properties - Internet Protocol (TCP/IP) - Properties - chọn Use the following DNS server addresses: gõ vào khung Preferred DNS Server và Alternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 - Nhấn OK.

Hướng dẫn cấu hình DNS bằng hình ảnh:

Hình ảnh

Bước 1: Click phải vào biểu tượng internet.
Image resized to : 83 % of its original size [ 600 x 528 ]
Hình ảnh

Bước 2: Click vào chữ Open Networks and Sharing Center.
Image resized to : 83 % of its original size [ 600 x 528 ]
Hình ảnh

Bước 3: Click vào chữ Local Area Connection (Nếu bạn dùng wifi thì click vào tên của kết nối wifi nhé)
Bước 4: Click vào chữ Properties.
Image resized to : 83 % of its original size [ 600 x 528 ]
Hình ảnh

Bước 5: Click chọn Interner Protocal (TCP/IPv4), sau đó click vào chữ Properties.
Image resized to : 83 % of its original size [ 600 x 528 ]
Hình ảnh

Nhập DNS của Google như trong hình.
Bước cuối cùng, Bấm OK và vào Facebook chơi thôi.

Bước 2: Chỉnh sửa file hosts Bạn mở file hosts nằm trong thư mục theo đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc bằng một trình soạn thảo văn bản như Notepad hoặc Microsoft Word và thêm vào các dòng bên dưới và nhấn Ctrl + S hoặc Save.

Nếu bạn không không muốn mất thời gian để tạo file hosts mới thì chỉ việc chọn nhà mạng tương ứng rồi download về giải nén và ghi đè lên file cũ trong đường dẫn trên là xong: :)


 Hosts_FPT.zip
File hosts vào facebook mới nhất cho mạng internet FPT
(849 Byte) Đã tải về 6376 lần Hosts_Viettel.zip
File hosts vào facebook mới nhất cho mạng internet Viettel
(748 Byte) Đã tải về 1563 lần Hosts_VNPT.zip
File hosts vào facebook mới nhất cho mạng internet VNPT
(714 Byte) Đã tải về 5748 lần

FPT
60.254.175.73 facebook.com
60.254.175.73 facebook.com
60.254.175.73 logins.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com

60.254.175.73 connect.facebook.com
60.254.175.73 graph.facebook.com
60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
60.254.175.73 error.facebook.com

60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 blog.facebook.com
60.254.175.42 logins.facebook.com
60.254.175.42 login.facebook.com
60.254.175.42 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
60.254.175.42 graph.facebook.com
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 error.facebook.com
60.254.175.42 developers.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 api.facebook.com
60.254.175.42 chanel.facebook.com
60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 chat.facebook.com
60.254.175.42 vupload.facebook.com
60.254.175.42 secure.facebook.com
60.254.175.42 connect.facebook.com
60.254.175.42 channel.facebook.com

Viettel...
96.17.180.162 login.facebook.com 
96.17.180.162 facebook.com 
153.16.15.71 apps.facebook.com 
153.16.15.71 login.facebook.com 
96.17.180.162 upload.facebook.com 
96.17.180.162 graph.facebook.com 
96.17.180.162 register.facebook.com 
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com 
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com 
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com 
96.17.180.162 developers.facebook.com 
96.17.180.162 error.facebook.com 
96.17.180.162 channel.facebook.com 
96.17.180.162 upload.facebook.com 
96.17.180.162 register.facebook.com 
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com 
96.17.180.162 pixel.facebook.com 
96.17.180.162 upload.facebook.com 
96.17.180.162 register.facebook.com 
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com 
96.17.180.162 pixel.facebook.com 
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com

VNPT
125.252.224.88 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

(Bảo đảm 100% khi các bạn sử dụng DNS này + trình duyệt Chrome thì sẽ vào được Facebook, chơi game, up hình được luôn nha). Sau khi Save thì vào lại Facebook.com để xem kết quả nha.

Config DNS và file hosts như bên trên chỉ làm chúng ta vào được facebook, xem hình, comments mà không thể upload hình, chơi game.Nếu chỉ upload hình thì dùng addon của Picasa hoặc Bloom tải ảnh lên rất nhanh đó, khỏi sợ thằng nào chặn hết, không thì dùng địa chỉ mail của Facebook cấp riêng cho mình để gửi (lúc click vào upload photo, Facebook sẽ hỏi chúng ta có muốn upload hình bằng mail không).
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG