Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Không cho phép mở Task ManagerBạn mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.
Ở vùng phần bên phải bạn tạo một khóa mang tên là DisableTaskMgr (DWORD Value) và 
thiết lập nó thành 1 .Khởi động lại máy tính .
                                                                                            nguồn :Thuthuat

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG