Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Tạo thanh HotNews sử dụng mootools cho blog

Với việc sử dụng mootools thì thanh HotNews sẽ trở nên pro hơn nhiều, mặc định các bài viết sẽ tự động luân chuyển trong 1 khoảng thời gian xác định trước, ngoài ra còn có thêm button để điều chỉnh việc hiển thị các bài viết trên thanh hotnews

Xem demo LIVE DEMO 
Hình ảnh minh họa:

☼ Các bước thực hiện: 
1. vào bố cục 
2. vào chỉnh sửa code HTML 
3. chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

<script src='http://fandung.110mb.com/Hotnews-mootools/mootools.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://fandung.110mb.com/Hotnews-mootools/engine_compress.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>

try {$Gavick;}catch(e){$Gavick = {};};

$Gavick["gk_news_highlighternews-1"] = {
"animationType" : 2,
"animationSpeed" : 250,
"animationInterval" : 5000,
"animationFun" : Fx.Transitions.linear,
"mouseover" : 1};
</script>


<style type='text/css'>

#bd {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
line-height: 1.5;
color: #000000;
margin-top: 5px;
font-size: 12px;
}

.text {
color:#98BF2F;
margin-left:8px;
}

/* CSS HotNews */

div#news-1 .gk_news_highlighter{
font-family: Verdana, Arial;
font-size: 11px;
color: #666;
}

div#news-1{
width: 960px;
height: 24px;
border-top: 1px solid #CCCCCC;
border-bottom: 1px solid #CCCCCC;
background: #c51c99;
clear: both;
overflow: hidden;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_wrapper{
float: left;
width: 820px;
height: 24px;
line-height: 24px;
overflow: hidden;
position: relative;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_item{
width: auto;
height: 24px;
padding-left: 20px;
display: none;
position: absolute;
}

div#news-1 .nowrap{
white-space: nowrap;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_title{
padding-left: 5px;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_desc{
padding-right: 5px;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_interface{
float: left;
width: 120px;
height: 24px;
text-align: right;
line-height: 24px;
z-index: 1000;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_interface .text{
float: left;
display: block;
width: auto;
padding-left: 5px;
font-weight: bold;}

div#news-1 .gk_news_highlighter_interface div {width: 30px; float: right;}
div#news-1 .gk_news_highlighter_interface a.prev,
div#news-1 .gk_news_highlighter_interface a.next {
cursor: pointer;
width: 13px;
height: 24px;
display: block;
background: url('http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/play.png') no-repeat 0 50%;
float: left;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_interface a:hover.prev {
background-position: -13px 50%;
}

div#news-1 a,
div#news-1 a:link,
div#news-1 a:visited,
div#news-1 a:active,
div#news-1 a:focus {
color: #FFFFFF;}

div#news-1 a:hover {
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_interface a.next {
float: right;
background-position: -26px 50%;
}

div#news-1 .gk_news_highlighter_interface a:hover.next {
background-position: -39px 50%;
}
</style>  

4. Save template. 

5. Tạo 1 widget HTML/javascript và dán code bên dưới vào :
<div id="bd">
<div class="gk_news_highlighter" id="news-1">
<div class="gk_news_highlighter_interface">

<span class="text">HOT NEWS</span>
<div>
<a href="#" class="prev"></a>
<a href="#" class="next"></a>
</div>
</div>

<div class="gk_news_highlighter_wrapper">

<script language="JavaScript">
imgr = new Array();

showRandomImg = false;
aBold = true;

text = "no";

showPostDate = false;

summaryPost = 200;
summaryFontsize = 12;
summaryColor = "#000";
icon = " » ";

label = "Love";
numposts = 10;
home_page = "http://blog4vn.blogspot.com/";

</script>
<script src="http://fandung.110mb.com/Hotnews-mootools/post-hotnews.js" type="text/javascript"></script>

</div>

</div>
</div> 

- Điều chỉnh lại các code màu đỏ
- code trên là hiển thị các bài viết mới của blog, nếu muốn hiển thị các bài viết mới theo từng 1 nhãn nhất định thì thay link javascript (ở đoạn code trên) :
http://fandung.110mb.com/Hotnews-mootools/post-hotnews.js 

thành link này : 
và sửa code label = "Love"; tương ứng với nhãn mà bạn muốn hiển thị bài viết. 


Các bạn download các file .js của thủ thuật này tại đây


Chúc các bạn  thành công.
Nguồn Fandung
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG