Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Tạo Sitemap Giống Blog Thủ Thuật Cho bạn

.Theo Yêu cầu của bạn Blogger Design .Sitemap hay còn gọi là sơ đồ site. Nó liệt kê tất cả những bài viết của bạn trên blog theo Label hay theo thời gian. Riêng Sitemap mà  tôi hướng dẫn sẽ liệt kê các bài viết theo nhãn (label).

Rất đơn giản bạn chỉ cần chỉnh sửa chèn code sau vào một trang tĩnh hay vào một bài viết.
<link href="http://dl.dropbox.com/u/72017626/Blogthuthuat247/acc-toc%5B1%5D.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"></link> <script src="http://abu-farhan.com/script/acctoc/daftarisiv2-pack.js"></script> <script src="http://www.blogthuthuat247.blogspot.com/feeds/posts/summary?max-results=1000&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"></script> <script type="text/javascript">var accToc=true; </script> <script src="http://abu-farhan.com/script/acctoc/accordion-pack.js" type="text/javascript"></script>
 Thay đổi http://www.blogthuthuat247.blogspot.com thành địa chỉ blog của bạn.Chúc bạn thành công!!!
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG