Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Download 3 Magazine Style Blogger Templates

Các teamplates dưới đây dùng rất tốt cho các blogger
1. Extraordinary Magazine Style Blogger Template "Manchete"

 
Demo site here : Download from here

Manchete is a latest yet another extraordinary professional magazine style Blogger Template "Manchete".This template was originally designed by TemplatesparaNovoBlogger.The original site is in Spanish, required translator.2. Professional Magazine Style Blogger Template "Oggi"


Demo site here : Download from here

This is a great work from TemplatesparaNovoBlogger. "Oggi" is a wonderful professional magazine style Blogger template exploits the most features of Blogger and is very useful for sites with many topics or content.This template was originally designed by TemplatesparaNovoBlogger. The original site is in Spanish, required translator.3.WPBoxedTech - Free Professional Clean And Sleek Blogger Template

Demo site here : Download from here


WPBoxedTech is a free Professional clean and sleek blogger template.This template was originally designed byTechnologytricks and WPBoxedTech blogger template converted into blogger XML format by Freebloggertemplate

Hy vọng với 3 templates trên bạn sẽ có thêm nhiều lựa cho cho style của blog mình. 
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG