Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Tạo button cho phép ẩn/hiện nội dung

Có lẽ nhiều bạn đã thấy một button ẩn hiện nội dung trên nhiều blog cũng như trên các diễn đàn.Làm sao để thực hiện đây?: Thuthuat-mya5class sẽ giới thiệu cho các đọc giả:
Highslide JS

Thuthuat-mya5class.blogspot.com
Khá đơn giản chỉ cần bạn coppy code vào phần HTML/Javascrip:
<div>
<div>
<input type="button" value="Xem" style="width:75px;font-size:10px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }">
</div>
<div>
<div style="display: none;">
{Phần nội dung bị ẩn}
</div>
</div>
</div>
Sửa lại phần màu đỏ cho phù hợp.. Chúc bạn thành công
Thuthuat-mya5class 

{Chào mừng bạn đến Thuthuat-mya5class.blogspot.com}
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG