Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Tăng tốc khởi động Word, Excel và PowerPoint 2013


Tắt màn hình splash là cách hiệu quả nhất để đẩy nhanh tốc độ khởi động Word 2013, Excel 2013 và PowerPoint 2013.
Được thiết kế khá ấn tượng song màn hình splash là nguyên nhân khiến thời gian khởi động các chương trình trong bộ Microsoft Office 2013 diễn ra chậm hơn, nhất là với máy tính có cấu hình không quá mạnh.

Màn hình splash của Word 2013 Consumer Preview. 

Để tắt màn hình splash của Word 2013, Excel 2013 và PowerPoint 2013, đầu tiên bạn truy cập đến thư mục chứa shortcut của ba ứng dụng này theo đường dẫn C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013, trong đó C: là ổ đĩa cài Office 2013 và ProgramData là thư mục ẩn.  
 
Với Word 2013
Bạn bấm phải chuột lên shortcut cùng tên và chọn Properties.
 
Trong hộp thoại mở ra, tại thẻ Shortcut, bạn nhấp vào khung Target, cách một khoảng trắng phía sau đường dẫn hiện hành là "C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\winword.exe" và gõ thêm giá trị/q
Sau cùng, bạn bấm OK và bấm nút Continue khi thấy hộp thoại Access Denied hiện ra để xác nhận là xong.
 
Với Excel 2013
Bạn cũng bấm phải chuột lên shortcut cùng tên và chọn Properties, cách một khoảng trắng phía sau đường dẫn trong khung Target và gõ thêm giá trị /e
Xong, bạn bấm OK  > Continue.
 
Với PowerPoint 2013
Tương tự trên, bạn bấm phải chuột lên shortcut cùng tên và chọn Properties, cách một khoảng trắng phía sau đường dẫn trong khung Target và gõ thêm giá trị /s
Sau cùng, bạn bấm OK  > Continue.
 
Lưu ý:
- Bạn có thể ghim shortcut Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 lên Taskbar hoặc màn hình Start của Windows 8 để mở nhanh khi cần, bằng cách bấm phải chuột vào từng shortcut và chọn lệnh Pin to Taskbarhoặc Pin to Start.
 
- Thủ thuật trên có hiệu lực với Microsoft Office 2013 Consumer Preview lẫn các bản về sau.

Go.vn
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
LÊN ĐẦU TRANG